Návod k použití humidoru

V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste začali svůj humidor používat správně. Uskladnění Vašich oblíbených doutníků je klíčový předpoklad k tomu, abyste si je mohli kdykoliv vychutnat a nemuseli se obávat jejich jejich znehodnocnění po dobu, kdy čekají na ten správný okamžik na Vaší poličce. Návod je přeložen z angličtiny a nabízíme Vám jej jak v originálním, anglickém, znění, tak v českém a slovenském překladu.

Originální (anglická) verze návodu „How to use your humidor“

 • Wipe interior with a damp sponge or towel before first use. Use distilled water or a humidifying solution in your humidifier.
 • Fill humidifier by:
 • Partially filling a bowl of water
 • Placing humidifier upside-down, half way in the bowl
 • Leave in water for about 3 minutes
 • Wipe off excess water
 • Install humidifer in humidor and leave closed for 24 hours.
 • Open humidor, refill humidifier and re-install, leave closed for another 24 hours. This will season and prepare humidor for initial use.
 • Periodically check humidity level and remoisten humidifier as needed.
 • Humidity Gaude/hygrometer:
 • DO NOT REMOVE THE GAUGE INSTALLED IN THIS HUMIDOR. IF IT WAS FIXED ON HUMIDOR.
 • THE GAUGE INSTALLED IN THIS HUMIDOR IS PRE-CALIBRATED AND NEEDS NO ADJUSTING OR PRE-OPERATION PREP.
 • Store cigars when gauge reads between 65-75%
 • Store your humidor in a cool, dry space away from direct sunlight or heating and air conditioning ducts.

Český překlad návodu „Jak používat Váš humidor“

 • Před prvním použitím otřete vnitřek vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Do Vašeho humidoru používejte destilovanou vodu nebo zvlhčovací roztok.
 • Humidor naplňte následovně:
 • naplňte misku částečně vodou
 • obraťte zvlhčovač stranou s otvory a ponořte do misky s vodou
 • ponechejte ve vodě 3 minuty
 • otřete přebytečnou vodu
 • Vložte zvlhčovač do humidoru a zavřete na 24 hodin.
 • Otevřete humidor, znovu naplňte zvlhčovač a opakovaně vložte na dalších 24 hodin. Takto bude humidor připravený k použití.
 • Pravidelně kontrolujte stupeň vlhkosti a opakovaně podle potřeby zvlhčovač zavlažujte.
 • Hydrometr (vlhkoměr)
 • NEODSTRAŇUJTE VLHKOMĚR INSTALOVANÝ V HUMIDORU V PŘÍPADĚ, ŽE UŽ JE PŘIPEVNĚNÝ
 • VLHKOMĚR INSTALOVANÝ V HUMIDORU JE KALIBROVANÝ A NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÉ DALŠÍ NASTAVENÍ
 • Doutníky vložte do humidoru při indikaci 65-75%

Slovenský překlad návodu „Ako používať Váš humidor“.

 • Váš humidor umístěte na suché, chladné místo mino přímé sluneční světlo nebo teplo a také v dostatečné vzdálenosti od klimatizace.
 • Pred prvým použitím zotrite vnútro vlhkou špongiou alebo handričkou. Do Vášho humidora používajte destilovanú vodu alebo zvlhčovací roztok.
 • Humidor naplňte nasledovne:
 • naplňte misku čiastočne vodou
 • obráťte zvlhčovač stranou s otvormi a ponorte do misky
 • ponechajte vo vode 3 min
 • zotrite prebytočnú vodu
 • Vložte zvlhčovač do humidoru a uzavrite na 24 hod
 • Otvorte humidor, znovu naplňte zvlhčovač a opakovane vložte na ďaľších 24 hod.
 • Takto bude humidor pripravený na prvé použitie.
 • Pravidelne kontrolujte stupeň vlhkosti a opakovane podľa potreby zvlhčovač zavlažujte
 • Hydrometer (vlhkomer):
 • NEODSTRAŇUJTE VLHKOMER INŠTALOVANÝ V HUMIDORE V PRÍPADE, ŽE JE UŽ PRIPEVNENÝ
 • VLHKOMER INŠTALOVANÝ V HUMIDORE JE KALIBROVANÝ A NIE JE POTREBNÉ ŽIADNE ĎALŠIE NASTAVENIE
 • Cigary vložte do humidoru při indikácii vlhkomeru 65 – 75%
 • Váš humidor umiestnite na chladné, suché miesto mimo priameho slnečného svetla alebo tepla, ako aj v dostatočnej vzdialenosti od klimatizácie.
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. OK